Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Αντικαταναλωτικά τρυκάκια



Τρυκάκια ενάντια στον καταναλωτισμό που τυπώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα στον δρομο :)