Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Για τις τελευταίες φωτεινές νύχτες