Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Πιστοί στον Μαρξισμό σας...
Δύο απο τους μεγαλύτερους υπερασπιστές του Μαρξισμού